Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2014

Fridaballa
Egy ideje vissza vonultam, és nem írtam egy árva szót sem. Valójában, nem tudom, hogy csak nem akartam vagy nem volt időm. Lehet ez  most egy blog kezdete. Viszont nem fogok érzelmi szemetet zúdítani senkire, főleg nem nyilvánosan és reklámozva. Ha megtenném, az csak pillanatnyi állapot, gyenge állapot. Párdon...
 Ami a legjobban kitölti és betölti a napjaim az most jelenleg csak ruhák, koncepciók, stúdiók, külterek, modellek és a stáb személyein alapszik. (Jó lenne aludni délig, igen.)  És most ezen van a hangsúly. Nem azért, mert nem lehet, hanem mert nem akarok. Amikor én egy éve eldöntöttem, hogy stylist akarok lenni, nem tudtam mire vállalkozom. Hogy én ezzel a döntéssel megváltoztatom az életvitelem, hogy nem a szerelem az első. És akárhogy is szeretném nem a család. Az egész eddigi élet rendszerem, felfogásom kezdett egy futó padhoz hasonítani, amin megállni nem lehet. Még inkább gyorsítanak a tempón. Kik? Nem tudom. Ami meglepő, teljes harmónia van az életemben. Amióta ezzel foglalkozom, amióta nem félek a közvéleménytől és amióta merem azt is vállalni ha netán egy munkám nem lett jó. Mint anya a fogyatékkal születendő gyermekét. Vállalom. Tanítom magam. Elsősorban jó embernek maradni, őszintének. Mert valami ebből a szakmából is néha hiányzik,  az érzelmek. Rohanjunk. Rendben. Adjunk el álmokat. Vegyük meg. Hordjuk. Tegyük a divatot kollektív összetartozássá vagy amivé akarjuk. Hagyjuk, hogy emeljen fel. Szárnyaljunk. Majd? Szálljunk le...mélyre. A divat művészet.

July 20 2014

3642 7ce7 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaverronique verronique

July 17 2014

Fridaballa
4225 d7e6 390
Reposted fromfoods foods viakiks kiks
Fridaballa
5616 6e65 390
Reposted fromohshit ohshit viakiks kiks

May 05 2014

Fridaballa
3811 cf81 390
Reposted frommissDot missDot
Fridaballa
3858 08f1 390
Reposted frommissDot missDot
Fridaballa
1723 c1d3 390
Reposted fromjustMeee justMeee viakiks kiks
Fridaballa
8060 81b6 390
Reposted frompesy pesy viaCukor Cukor
7460 8236 390
Reposted fromrmxdesigns rmxdesigns viakiks kiks
Fridaballa
Untitled
Reposted fromweightless weightless viakiks kiks
Fridaballa
0828 375e 390
Reposted frombiohzdr biohzdr viaherpermission herpermission
Fridaballa
3810 1ec1 390
Reposted fromLotte Lotte viaDieee Dieee
Fridaballa
1522 7ec8 390
Reposted frompomimo pomimo vialexxie lexxie
Fridaballa
7440 aa07 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakiks kiks
Fridaballa
3930 d1a7 390
Reposted fromdmd0313 dmd0313 vialexxie lexxie
8678 9fb9 390
Fridaballa
5119 9cbe 390
Reposted fromverronique verronique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl